Privacy policy

1. Algemeen

Starboys is een project van Tribble Media. Starboys respecteert de privacy van iedere gebruiker. De informatie die wij over jou te weten komen (hierna: persoonsgegevens of gegevens) wordt met grootst mogelijkheid zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Tribble Media (waarvan Starboys onderdeel is) is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Tribble Media is gevestigd op de Communicatieweg 1, 3641 SG in Mijdrecht. Vragen over deze Privacy Policy kunnen gesteld worden via info@Starboys.nl.

Tribble Media behoudt zich het recht voor om alle gegevens te verstrekken wanneer een andere partij Starboys zal overnemen bij verkoop van de website.

2. Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Starboys vraagt bij aanmelding van deze website om persoonsgegevens zoals naam, woonplaats, geboorteplaats, e-mailadres, wachtwoord, intereses en jouw zoek profiel. Tevens ligt het systeem ook automatisch een aantal gegevens vast zoals IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website.

Wij vragen alleen gegevens die wij echt denken nodig te hebben om je goed van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden veilig opgeslagen in onze database en worden met niemand gedeeld.

3. Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om je de diensten van Starboys zo goed mogelijk aan te bieden en deze aan te passen aan je behoefte en wensen;
  • opdat je via onze messenger informatie kan uitwisselen en contact op kan nemen met andere gebruikers;
  • om je gericht te benaderen wanneer dit nodig is;
  • om je gebruikersinformatie en serviceberichten toe te sturen;
  • om de website van Starboys te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren;
  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • om te voldoen aan te toepasselijke wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden dan voor andere doeleindes dan hierboven aangegeven.

4. Beveiliging

Wij hanteren ten aller tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. Hierbij maken wij ook gebruik van een SSL certificaat, of terwijl een https verbinding. Gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

5. Cookies

Via de website van Starboys worden gebruik gemaakt van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat. Het gaat met name om cookies voor de loginsessies, gebruikers statistieken bij te houden via Google Analytics. Ook kunnen er cookies gebruikt worden voor marketing doeleindes zoals campagnes bij Google Adwords en Facebook Ads.

6. Inzage, wijzingen of verwijderen persoonsgegevens

Starboys houdt het recht voor om gegevens die door de gebruiker ingevoerd wordt in te zien. Dit geldt voor persoonsgegevens maar ook gesprekken die gevoerd worden in de messengers tussen gebruikers.

Gebruikers kunnen hun gegevens zelf wijzigen via het systeem of hun profiel definitief verwijderen.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren aan deze Privacy Policy. Lees deze Privacy Policy regelmatig even door op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 23 juli 2016